Om mig

porträtt-pianoSent i mitt yrkesverksamma liv har jag förverkligat min ungdomsdröm och utbildat mig till musikterapeut vid Kungliga Musikhögskolan:

Filosofie magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle.

Vägen hit har kantats av utbildning:

  • Kandidatexamen i humaniora Oslo Universitet med ämnena musikvetenskap, kristendomskunskap och nordiskt språk och litteratur.
  • Kandidatexamen i sång vid Norges Musikkhøyskole.
  • Operahögskolan i Stockholm.
  • Sångpedagogisk kompletteringsutbildning på Kungliga Musikhögskola.

Vidare har jag arbetat:

Som artist: frilans sångerska i ca. 20 år bl.a. på Folkoperan, Oscars Teatern, Södra Teatern,  fria barnoperagrupper, konsertverksamhet inom romans, kyrkomusik, renässans- och barockmusik och samtida musik. Det vill säga att mitt område har varit den västerländska konstmusiken.

Som pedagog: i ca.10 år arbetade jag i olika sammanhang och konstellationer som sångpedagog och musikpedagog inom kulturskolan, folkhögskola, grundskola och egen verksamhet med individuell undervisning.

Som terapeut har jag erfarenhet från öppenpsykiatrin/psykoser, av patienter med afasi som följd av stroke, personer med intellektuell funktionsnedsättning, barn med
flerfunktionsnedsättning och helt ”vanliga” människor med längtan efter personlig utveckling.

Min musikhorisont har under åren vidgats till att beröras och engageras av alla sorters musik,
men min bas är den klassiskt skolade musiken.

Låter musikterapi som något för dig?
Kontakta mig så berättar jag mer.
E-post: marianne@tonskafferiet.se