Om Musikterapi

Musik har i alla tider och kulturer spelat en viktig roll både på ett samhällsmässigt och ett individuellt plan.

Musik påverkar oss alla på något sätt. Detta är ett påstående som jag antar är okontroversiellt. Musik kan ha ett läkande potential.

Musikterapi som ämnesområde och profession bygger på ett tvärvetenskapligt forskningsfält där medicin, psykologi, sociologi och fysiologi bl.a. kan samverka tillsammans med det rent musikaliska hantverket och kunnandet. Musikterapi är en konstnärlig terapiform.

Som profession är musikterapi väletablerat internationellt och utbildningsnivån ligger på kandidat eller mastersnivå och även på forskningsnivå. 

För fördjupad läsning hänvisar jag till följande länkar:

www.musikterapi.se

www.musikterapeut.se

Användningsområden:

Som musikterapeut arbetar man med musiken som ett verktyg inom medicinska, pedagogiska och sociala sammanhang, individuellt eller i grupp.

Som musikterapeut arbetar man holistisk i den betydelse att man riktar sig till hela människan: fysiskt, emotionellt, kognitivt och socialt.

Låter musikterapi som något för dig?
Kontakta mig så berättar jag mer.
E-post: marianne@tonskafferiet.se

tumpianogitarr-skalad1