Om Tonskafferiet

porträtt-harpaOrdet tonskafferi är en ordlek med skafferi och ton. I ett skafferi förvaras livsmedel.

I min bild av skafferi förvarar jag inte livsmedel, men toner. Toner som kan skapas genom att något sätts i rörelse genom en beröring. Det kan vara en sträng, en membran eller stämband som kommer i svängning och ger toner.

Jag tänker ibland på mig själv och andra människor som vandrande tonskafferier.

Inom mig kan jag höra toner eller jag kan frambringa toner, ljud, sång och tal.  Genom tonerna kan jag ensam eller tillsammans med andra uppleva, känna, associera, beröras och minnas.

Vad erbjuder jag:

En inbjudan till en samvaro med eller utan ord där musiken är det hjälpmedel som kan länka ihop det som verkar spretigt, kan väcka till liv något som har slumrat bort, kan bidra till självinsikt och självutveckling, kan bidra till läkning och lindra eller att bara må bra för stunden.

En positiv inställning till musik är en förutsättning, men inga spelfärdigheter behövs. Röst, instrument och musiklyssnande är hjälpmedel i en kommunikativ process. Musiken kan ses som en förstärkning av orden eller som en förlängning av tanken eller känslan där orden inte räcker till.

Läs mer under fliken om musikterapi.

Låter musikterapi som något för dig?
Kontakta mig så berättar jag mer.
E-post: marianne@tonskafferiet.se